Im parietaria judaica

Parietaria judaica – G.G.- vert méthyle – X100
Parietaria judaica – sans préparation – X400
Parietaria judaica – G.G.- vert de méthyle – X400
Parietaria judaica – G.G.- vert de méthyle – immersion – X1000